Download AceOnline

Download setup/fix tools

We only accept EU-US users!

Bản cài mặc định

Server Updated at Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bộ cài chia nhỏ nhiều file
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bộ cài Full
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Fshare
Fshare
Bộ Cài Full
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Mediafire
Mediafire
Bộ cài Full
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự Phòng 1
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự phòng 2
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự phòng 3
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự phòng 4
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự phòng 5
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự Phòng 6
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự phòng 7
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Bản cài Full - Dự phòng 8
2 months ago Download

Công cụ sửa lỗi

Server Updated at Download
Tải DreamAce qua Fshare
Fshare
Sử dụng [https://linksvip.net/] để tăng tốc độ tải.
2 months ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
DirectX_11
2 months ago Download

Installing

Hướng dẫn fix một số lỗi thường gặp

1. Lỗi thiếu thư viện .NET hoặc lỗi "The program cannot start because d3dx9_43.dll is missing..."

Cách fix: Các bạn hãy vào thư mục Game và mở thư mục "Phần mềm cần cài đặt" và cài cả 2 là có thể chơi được bình thường

?

 

?

 

2. Lỗi bị thiếu file hoặc báo Virus từ máy tính

Cách fix: Các bạn hãy cho thư mục mà bạn đã cài Game vào danh sách loại trừ "Exculsion"

?

 

?

Và chọn tới thư mục Game bạn đã cài trước đó.

Updated at : 08-05-2022 18:01