Deposit

Tỉ lệ quy đổi: 10.000 đ = 15 Dcoin / Webpoint

Lưu ý trước khi nạp qua Ngân hàng / Ví điện tử

Giờ đây bạn chỉ cần ghi là "chuyen tien" hoặc "chuyen khoan" , sau đó liên hệ với Fanpage để lựa chọn nhận Dcoin hoặc Webpoint.

Tên Ngân hàng Chủ tài khoản Số tài khoản Chi nhánh Mã quét
Loại Ví Chủ tài khoản Số tài khoản Mã quét

Đang tạm đóng